Referat generalforsamling 10/6 2021

1/ Årsbertning af Formanden: Der blev fortalt om året der er gået, der er dog ikke sket det store pga. Corona der har dog været lidt problemer med et medlem som ikke kunne optages i klubben, medlemmet satte en advokat på sagen, hvilket medførte en del skriveri mellem ASF og medlemmets advokat. Vi måtte have…
Læs mere

Dagsorden Generalforsamlingen den 10/6 2021.

1/ Valg af dirigent, referent samt stemmetæller. 2/ Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2020. 3/ Kasserene aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 4/ Indkommende forslag: Bestyrelsen foreslår en revidering af vores vedtægter, fremlægges på generalforsamlingen. Behandling af personsag. 5/ Valg af formand-kasser samt op til 6 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Valg af revisor samt…
Læs mere

Tid til Betaling af Kontingent

Kontingent 2021 Så er det blevet tid til indbetaling af kontigent for 2021Betalings frist er senest D.15/2-2021   Mvh Bestyrelsen

Midlertidig medlems stop

Grundet covid-19 omstændighederne ser vi os nødsaget til at ikke at oprette nye medlemmer. Genoptagelse af nye medlemmer vil blive annonceret på Facebook samt hjemmesiden…