Om SKV

Før du må skyde med dit eget våben, skal det registreres i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV). Her får du alt den information, du har brug for.

I DGI Skydning kan du komme til at skyde med en lang række våben, som er omfattet af våbenlovgivningen i Danmark

Alle de våben, du skyder med i DGI Skydning, er registreret i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

Vil du skyde med dit eget våben? Så skal det registreres i SKV først.

 

Sådan registrerer du dit våben

Information om de forskellige SKV´er

Denne blanket skal du bruge til:

 • Godkendelse af foreningsbestyrelse
 • Udlevering af våbenpåtegning til foreningens medlemmer
 • Anskaffelse og besiddelse af foreningsvåben
 • Udskrift af transporttilladelser til foreningens medlemmer

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Våbenpåtegning
 • Fornyelse
 • Foreningsskift 
 • Flerbrugertilladelse.

  Oplysningsskema: 
  Dette skema skal udfyldes og vedlægges, når der ansøges om pistol eller revolver, hvis

  • Våbnet er større end kaliber 0.32
  • Våbnet er kaliber 0.32, og det er skyttens 3. våben i kaliber 0.32 og derover
  • Våbnet er 3. våben i gruppen 0.22/4,5 mm.

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Adgang til din forenings våbenopbevaring
 • Transporttilladelse. 

Transporttilladelser:
Benytter du et lånt våben? Så skal du bære en gyldig transporttilladelse til våbnet. Du skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Anskaffelse af foreningsvåben.

Denne blanket er rettet imod foreningsledelsen. Brug den, hvis du skal tilbagekalde en våbenpåtegning.

Foreningen har forpligtelse til at tilbagekalde våbenpåtegning for medlemmer der

 • er stoppet i foreningen.
 • ikke er aktivt skydende.
 • af andre grunde ikke kan have påtegning.

SKV-blanket 5 skal du sende til:

 • Det pågældende medlem/skytten (blanketten skal sendes anbefalet)
 • Til Politiets Administrative Center (PAC) – Se vejledning
 • Til SKV i Vingsted eller Brøndby via SKV-portalen 

Forvarsel: 
Blanket til forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning. (Den samlede frist for forvarslingen samt SKV5 må højst være 4 uger.)

Denne blanket skal du bruge som skytteforeningsmedlem til:

 • at få overladt foreningens eller dens medlemmers skydevåben til brug på foreningens skydebaner

SKV6-blanketten skal sendes til Politiets Administrative Center (PAC) – læs vejledningen her