Bestyrelsen

Formand:

Benny Stisen

Revisor:

Ingolf Christoffersen

Næstformand:

Troels Hostrup

Kasserer:

Keld Jensen

Bestyrelsesmedlemmer

Hans-Henrik Poulsen

Bo Rubeck

Søren Jessen

Büllent Tavucko

Suppleanter

Boye Larsen

?

Referater:

 

Referat generalforsamlingen den 25/6 2020.

 

 

     1/     Valg af ordstyrer og dirigent:

               Benny Stisen Valgt

 

     2/     Formanden aflagde bestyrelsens beretning som

               blev godkendt.

 

     3/      Kasseren fremlagde det reviderede regnskab

                som blev godkendt.

 

      4/     Indkommende forslag ingen forslag indkommet

                men der blev behandlet et bestyrelses ønske om

                færdigøre udleveringsstedet.

 

       5/     Valg af bestyrelse:  Hele den sidende bestyrelse

                 blev genvalgt der blev derudover valgt to

                 suppleanter  Danny Kagan samt Peter Madsen.

 

        6/     Valg af revisor:   Jette Jessen modtager genvalg

 

        7/     Evt. Flere åbningstider:

                 

                  Fra den 1/8 2020 sidste lørdag i måneden fra

                  10- 1300  Alm klubskydning

                   Fra samme dato  tirsdage i ulige uger kun Falling

                   tarket . Der skal bestilles tid som gøres på vores

                   hjemmeside.

 

                   Referent

                   Benny Stisen