Referat generalforsamling 10/6 2021

 • 1/ Årsbertning af Formanden:
  • Der blev fortalt om året der er gået, der er dog ikke sket det store pga. Corona
  • der har dog været lidt problemer med et medlem som ikke kunne optages i
  • klubben, medlemmet satte en advokat på sagen, hvilket medførte en del skriveri
  • mellem ASF og medlemmets advokat. Vi måtte have hjælp fra vores forbund for
  • at få juridisk hjælp, dette medførte at der blev lavet forslag til nye vedtægter
 • 2/ Årsregnskab fremlagt af kasseren:
  • Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen: Regnskabet viste et mindre
  • overskud, vi får betalt vores regninger og afdrag til Skydebaneforeningen Danmark.

3/ Valg af Bestyrelse:

Formand Benny Stisen genopstiller genvalgt

Næstformand Troels Hostrup genopstiller genvalgt

Kasseren Keld Jensen genopstiller genvalgt

Bes medlem Søren Jessen genopstiller genvalgt

Bes medlem Hans Henrik genopstiller genvalgt

Bes medlem Bo Rubeck genopstiller genvalgt

Bes medlem Peter Shaham genopstiller ikke genvalgt

Nyt bes medlem Bülent Tavukcu opstiller valgt

4/ Indkommende forslag: Eksklusion af et medlem – Forslag til nye vedtægter

Som orienteret under årsberetningen blev eksklusionen af et medlem vedtaget

Derefter blev forslag til nye vedtægter fremlagt disse blev vedtaget af samtlige fremmødte .

5/ Valg af revisor og revisor suppleant:

Der kunne ikke vælges en revisor på generalforsamlingen så bestyrelsen fik mandat til at finde

en blandt klubbens medlemmer. Navn tilgår på hjemmesiden

6/ EVT.

Ingen bemærkninger.

Forslag