Albertslund Skytteforening

 

Forside

Sidste nyt

Åbningstider

Adresse

Priser

Kontaktpersoner

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

 

 

 

Dagsorden for Albertslundskytteforening Generalforsamling Torsdag d 9-4-15 kl 20.00 i Glostrup hallen stadionvej 80 2600 Glostrup.

1 / Valg af dirigent.

2 / Formanden aflægger bestyrelsen beretning for det sidste år.

3 / Kassereen alægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4 / Indkommende forslag.

5 / Valg af Formand & Kasserer samy bestyrelsemedlemmer.

6 / Valg af Revisor.

7 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde seneste den 1/4/ 2014 evt på mail.(bennystisenishoejby@me.com)